נגרר לכיבוי אש CIL102

CIL102 נגרר כיבוי אש 750 ליטר מיכל נירוסטה לפי תקנה
מוצר
שם מלא
טלפון
email
הערות
כל הזכויות שמורות: לסי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ טל-1-800-686855 www.cilgroup.co.il