פיקאר מאסף הזמנות

פיקאר מאסף הזמנות
 

CIL3/300 פיקאר מאסף הזמנות בגובה, דחיפה ידנית, הרמה 3 מטר, סל אדם+משטח העמסה

גובה עבודה 4.5 מטר. נטען ע"י מטען מהיר, מצבר פריקה עמוקה 12V ,זמן עבודה ארוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוצר
שם מלא
טלפון
email
הערות
כל הזכויות שמורות: לסי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ טל-1-800-686855 www.cilgroup.co.il