גנרטורים מציאות/משומשים

ה גנרטורים בקטגוריה הינם גנרטורים בעודפי ייבוא/חדשים שנפגעו פגיעות קוסמטיות בהובלה
או משומשים במצב מעולה ולרוב במצב קרוב לחדש !!!
כל גנרטור נבדק לפני המסירה ללקוח!!
כל הזכויות שמורות: לסי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ טל-1-800-686855 www.cilgroup.co.il