מיכלי סולר / דלק נידיים

מיכלי סולר ניידים מיכל סולר 500 ליטר מיכל סולר 200 ליטר מכירת מיכלי סולר
 
מיכלי סולר ניידים לתדלוק של ציוד בשטח,לתדלוק מחלקתי או אירגוני
או למאגר לשעת חרום
שלם וקח
כל הזכויות שמורות: לסי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ טל-1-800-686855 www.cilgroup.co.il