ג'ריקנים מיכלי סולר ודלק

ג'ריקן 5 ליטר ג'ריקאן 10 ליטר ג'ריקן 20 ליטר ג'ריקאן מוגן התפוצצות
 
אנו מיבאים מיכלי דלק וסולר ג'ריקאנים ממתכת איכותיים ותקניים
מכירה מיוחדת לסיטונאים 
 
כל הזכויות שמורות: לסי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ טל-1-800-686855 www.cilgroup.co.il